Abstrakty

Prezentacje z konferencji dostępne są na stronach KPBC Nagrania filmowe wystąpień udostępnia TV UMK   Sesja I. Współpraca naukowców z instytucjami dziedzictwa oraz otocze­nie prawne dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, Marcin Koziński, Uniwersytet w Białymstoku, Fun­dacja SocLab; Muzeum Wojska w Białymstoku Pomo(c/st)y! Współpraca pomiędzy uczelnią a jej otoczeniem, np. instytucjami kultury czy organizacja­mi pozarządowymi jest bardzo oczekiwana, … Czytaj dalej Abstrakty