Komitet Programowy

Logo projektu Konsorcjum Dariah

Komitet Programowy – Członkowie Rady Konsorcjum DARIAH-PL:

 • prof. Aleksander Bursche (UW)
 • prof. Marzenna Ciechańska (ASP W)
 • prof. Ewa Dahlig-Turek (ISz PAN)
 • dr hab. Veslava Osińska (UMK)
 • dr Ksenia Gałuskina (UŚ)
 • dr Maciej Maryl (IBL PAN)
 • dr inż. Cezary Mazurek (PCSS – IChB PAN)
 • dr Maciej Ogrodniczuk (IPI PAN)
 • prof. Adam Pawłowski (UWr)
 • dr inż. Maciej Piasecki (PWr)
 • prof. Andrzej Radomski (UMCS)
 • dr Jan Rybicki (UJ)
 • Szymon Seweryn (IJP PAN)
 • Katarzyna Ślaska (BN)
 • Jakub Szprot (UW)
 • dr hab. Tomasz Wiślicz (IH PAN)
 • dr hab. Agnieszka Jelewska (UAM)
 • dr Agnieszka Pluwak (IS PAN)
 • prof. Grażyna Wrona (UP im. KEN)

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, współorganizatorem Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.

Patronat nad konferencją sprawują Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo-umk Podobny obraz http://www.mkidn.gov.pl/media/_img/content/mkidn_01_cmyk.jpg