Program konferencji

Logo projektu Konsorcjum Dariah

„Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa”

 

Prezentacje z konferencji dostępne są na stronach KPBC

Nagrania filmowe wystąpień udostępnia TV UMK

16 listopada (czwartek) Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Gagarina 13, sala nr 8 na parterze

09.00-09.30 Rejestracja uczestników
09.30-10.00 – Oficjalne rozpoczęcie konferencji

Sesja I. Współpraca naukowców z instytucjami dziedzictwa oraz otoczenie prawne
10:00-10.20 – Pomosty! – Katarzyna Sztop-Rutkowska, Marcin Koziński, Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja SocLab, Muzeum Wojska w Białymstoku
10.20-10.40 – Dokumentacja kultury a cyfrowe zasoby archiwalne. Przypadek Polskiej Bibliografii Literackiej i archiwum Telewizji Polskiej, Tomasz Umerle, Beata Koper, Cezary Rosiński, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Poznań
10.40-11.00 – Współpraca archeologów z bydgoskiego muzeum ze światem nauki, Jolanta Szałkowska-Łoś, Józef Łoś, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,
11.00-11.20 – Muzeum Narodowe w Warszawie a Cyfrowa Humanistyka, Mikołaj Machowski, Muzeum Narodowe w Warszawie
11.20-11.40 – potrzebie refleksji badawczej nad digitalizacją zasobów dziedzictwa kulturowego – przypadek Wirtualnych Muzeów Małopolski, Kinga Kołodziejska, Małopolski Instytut Kultury, Kraków
11.40.12.00 – Realizacja ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego w instytucjach publicznych – raport na pierwsze urodziny, Natalia Mileszyk, Fundacja Centrum Cyfrowe; Magdalena Siwanowicz, Fundacja e-Państwo.
12:00-12:20 przerwa kawowa

Sesja II: Usługi i produkty wspierające wzajemną współpracę instytucji nauki i dziedzictwa
12.20-12.40 – Wyszukiwanie zaawansowane w bibliograficznych bazach danych jako narzędzie badawcze, Marcin Werla, Ewa Śniegowska, Karolina Bohdanowicz, Arkadiusz Margraf Poznańskie  Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
12.40-13.00 – Curatescape – dostarczanie treści historycznych opartych na lokalizacji – oprogramowanie dla humanistów i instytucji dziedzictwa, Dominik Mirosław Piotrowski, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu,
13.00-13.20 – Archiwalne bazy danych w warsztacie historyka, Ewa Rosowska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa,
13.20-13.40 – Serwis tematyczny FBC Czasopisma jako przykład usług humanistyki cyfrowej, Marcin Werla, Aleksandra Nowak, Poznańskie  Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
13.40-14.00 – Wykorzystanie zasobów bibliograficznych przez instytucje kultury (na przykładzie systemu iSybislaw), Paweł Kowalski, Zofia Rudnik-Karwatowa, Jakub Banasiak, Marcin Fastyn, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
14.00-14.20 – dyskusja

14:20- 15:20 obiad

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13 (Stare Miasto).

17:30-19:00 debata „O barierach we współpracy nauki z instytucjami dziedzictwa w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć cyfrowych”. Moderator: Dominik Purchała, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW ; Wydział Historyczny UW. Paneliści: prof. dr hab. Aleksander Bursche (Instytut Archeologii UW), Dorota Szkodzinska Muzeum Historii Polski,  dr hab. Dariusz Brzostek – Katedra Kulturoznawstwa UMK, Małgorzata Baka Zakład Muzealnictwa UMK, Marcin Werla Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS Poznań.

19.00 Spotkanie Towarzyskie 

17 listopada (piątek) Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Gagarina 13, sala nr 8 na parterze

Sesja III – Projekty realizowane we współpracy instytucji nauki i dziedzictwa
09.00-09.20 – Jak frustracja etnografów zmieniła Wikipedię – #EtnoWiki jako przykład dobrej praktyki Open GLAM, Klara Sielicka-Baryłka, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
09.20-09.40 – Wielojęczność w średniowiecznej Wielkopolsce: Digitalizacja Wielkopolskich Rot Sądowych (projekt ROThA), Matylda Włodarczyk, UAM, Michał Kozak, PCSS, Poznań

09.40-10.00 – „Zapisy Terroru” – cyfrowe archiwum w kulturze pamięci, Krzysztof Wiśniewski, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, Warszawa
10.00-10.20 – PANkreator – wspólny projekt cyfrowy – PAN Biblioteki Gdańskiej, Instytutu Kultury Miejskiej oraz społeczności Koduj dla Polski, Karina Rojek, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk; Marta Pawlik-Flisikowska, PAN Biblioteka Gdańska.
10.20-10.40 – Wirtualny Gross Sobrost, Marta Bura , Janusz Janowski, Uniwersytet Warszawski, Maciej Tarkowski, Reconstruction.pl, Warszawa
10.40-11.00 – dyskusja
11:00-11:20 przerwa kawowa

Sesja IV – Obszary badawcze humanistyki cyfrowej potencjalnie przydatne instytucjom dziedzictwa
11.20-11.40 – Gromadzenie i udostępnianie danych badawczych w polskich czasopismach o tematyce historycznej, Adam Jachimczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
11.40.12.00 – Widzialna i niewidzialna architektura informacji – dostępność i użyteczność zasobów cyfrowych zgodnie z zasadami WCAG 2.0, Izabela Mrochen, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
12.20-12.40 – Gra ma znaczenie. Mobilna animacja kultury, Grzegorz Zyzik, Uniwersytet Opolski
12.40-13.00 – Archiwa Internetu jako nowe bazy źródłowe, Bartłomiej Konopa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
13.-00-13.20 – Potencjał wykorzystania metod humanistyki cyfrowej w badaniach nad muzealnictwem. Projekt „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”, Małgorzata Baka, Ewelina Bednarz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
13:20-13:50 – dyskusja
13.50-14.00 – podsumowanie i zakończenie konferencji
14:00-15:00 – obiad

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, współorganizatorem Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.
Patronat nad konferencją sprawują Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Like This .

Im bachelorarbeit korrekturlesen selben jahr erhielt forster 24-jährig einen lehrstuhl für naturgeschichte in kassel.