Uczestnicy

Logo projektu Konsorcjum Dariah

IV Konferencja DARIAH-PL 2017 Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa www.2017.dariah.plKonferencja adresowana jest zarówno do przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych, o sztuce, jak i do specjalistów prawa oraz aktywistów, studentów, pracowników instytucji kultury. Konferencja jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich chętnych. Ponieważ liczba uczestników jest ograniczona prosimy o wcześniejsze zgłaszania się za pomocą formularza: http://2017.dariah.pl/formularz-zgloszeniowy/.

Autorzy wystąpień

Dziękujmy wszystkim autorom za zgłoszenie wystąpień, termin nadsyłania pełnych tekstów do druku 30 stycznia 2018.

Organizatorzy nie przewidują honorariów dla autorów oraz nie pokrywają kosztów pobytu, konferencja jest bezpłatna. Gwarantujemy materiały konferencyjne i posiłki.

Upowszechnianie wystąpień i publikacja referatów:

Wszystkie referaty i wystąpienia zostaną udostępnione na licencji CC BY-SA. Wybrane wykłady z konferencji będą nagrywane i upowszechnione w Internecie na otwartej platformie edukacyjnej UMK: http://portal.umk.pl/. Prezentacje  zostaną umieszczone w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej: http://kpbc.umk.pl/dlibra.

Publikację referatów (wybranych po recenzjach) zapewniamy w czasopiśmie „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”. Jest to jedyne w Polsce czasopismo archiwalne wydawane przez uniwersytet, a nie przez archiwum czy stowarzyszenie archiwistów. Wyróżnikiem periodyku jest szeroka obecność teorii archiwalnej, czyli refleksji ogólnej o dziedzinie archiwalnej. Jest to refleksja tłumacząca zjawiska przeszłe i teraźniejsze, ale też wybiegająca w przyszłość archiwistyki. Czasopismo jest oceniane i indeksowane przez Index Copernicus i ERIH PLUS. Streszczenia artykułów w języku angielskim są dostępne w Central European Journal of Social Sciences and Humanities. Ukazuje się w formule open access na Akademickiej Platformie Czasopism UMK: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AKZ/index.  Punktacja MNiSW 10.

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, współorganizatorem Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.

Patronat nad konferencją sprawują Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo-umk Podobny obraz http://www.mkidn.gov.pl/media/_img/content/mkidn_01_cmyk.jpg

Brilliant Way To Get Essay Benefits National Service Programme https://www.mandy.com/other-service-provider/profile/domywriting Sensible Method Of Getting College Term Paper Requirements